Algemene voorwaarden

1.Definities
Aanbod : het product- en dienstenaanbod van het Grieks Hoekje dat door de Consument via de website kan worden besteld.
Bestelling : een bestelling van de Consument bij het Grieks Hoekje van het door de Consument geselecteerde Aanbod.
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
Overeenkomst : een overeenkomst tussen de Consument en het Grieks Hoekje met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of afhalen van de Bestelling.

2.Identiteit van het Grieks Hoekje
Grieks Hoekje
Zusterstraat 1
4461 JA Goes
tel. 0113-231660
griekshoekje@gmail.com

3.Toepasselijkheid
De Consument gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met het Grieks Hoekje aan voor de levering van het door de Consument geselecteerde Aanbod.

4.Het Aanbod
Grieks Hoekje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van de website.

5. De Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'Betalen'.
De Overeenkomst kan slechts door het Grieks Hoekje worden uitgevoerd indien de Consument juiste en volledige contactinformatie invult bij de afronding van de Bestelling. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Grieks Hoekje te melden.
In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Consument na het plaatsen van de Bestelling telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn voor het Grieks Hoekje via de door hem aangegeven contactgegevens.
Indien de Consument kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Consument aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
Indien de Consument kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het Restaurant.

6.Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling
In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Consument geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Consument bij het Grieks Hoekje worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Consument bij het Grieks Hoekje is slechts mogelijk indien het Grieks Hoekje expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Consument mogelijk is.
Het Grieks Hoekje wijst de Consument erop dat het Restaurant het recht heeft de Bestelling te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht, indien het Aanbod niet meer beschikbaar is of indien de Consument een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of bezorgadres heeft opgegeven.
Indien de Consument een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan het Grieks Hoekje besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Consument te weigeren.

7.Betaling
Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig in het artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten bepaalde, ontstaat er een betalingsverplichting van de Consument jegens het Grieks Hoekje. Door de Consument kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via de website of door betaling aan het Grieks Hoekje aan de deur of op de afhaallocatie.
Behoudens het bepaalde in artikel 6, vierde lid van deze Algemene Voorwaarden Consumenten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

8. Klachtenregeling
Klachten van de Consument over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij het Grieks Hoekje te worden neergelegd via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden onder vermelde contactgegevens.

9. Het Grieks Hoekje slaat persoonlijke gegevens op van de Consument. Op de opslag van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.